FRM - Vireysvalmennus

 Vireä yksilö voi hyvin, innostuu ja innostaa muitakin sekä tekee työtään turvallisuuden puolesta samalla sitoutuen yhteisiin tavoitteisiin. 

Yksilöiden ja organisaatioiden vireyttä lisäämään VITALGO kehitti VIREYSVALMENNUKSEN. Sen vankkana perustana on väsymyksen ja siitä aiheutuvien riskien hallinta FRM (Fatigue Risk Management).

FRM -menetelmä on syntynyt yhteisessä maailmanlaajuisessa rintamassa unitutkijoiden, viranomaistahojen, työnantajien ja työntekijöiden kehittäessä erilaisia mittaus- ja hallintamenetelmiä väsymykseen.

Näiltä sivuilta löydät paljon tietoa FRM:stä ja VIREYSVALMENNUKSESTA. VITALGOn takana on usean vuoden paneutuminen FRM:n kehitykseen sekä luja usko siihen, että FRM ja VIREYSVALMENNUS auttavat parantamaan työn tulosta ja elämän laatua.

VITALGO:n toimeenpaneva voima, Päivi Saarijärvi, on työllään, kirjoillaan ja luennoillaan kannustanut suomalaisia ihmisiä ja yrityksiä mukaan FRM:n kehittämiseen jo vuodesta 2010 lähtien. Pioneerityö FRM:n parissa jalostui Suomessa FRM - VIREYSVALMENNUKSEKSI, jota on sovellettu mm ammattikuljettajien ammattipätevyyskoulutuksena  TRAFI:n koulutusohjelmassa "Väsymysriskinhallintaa liikenteeseen". Koulutuksiemme aihepiirit painottavat EU-direktiivin 2003/59/EY liitteen 1 kohtaa 3.4, mutta yrityksien kanssa olemme myös kouluttaneet 3.4een nivottuna menestyksellä kohtia 2.1. ja 3.8.

FRM:n perusteella on luotu  viranomaismääräyksiä etenkin turvallisuusherkillä vuorotyöaloilla, kuten lentoliikenteessä, energiateollisuudessa, valvonta-  ja hoitoalalla.

VITALGOn palvelut sisältävät yrityksen omaan toimintaympäristöön ja tarpeisiin soveltuvan kokonaisvaltaisen, FRM:ään perustuvan räätälöidyn vireysvalmennuksen sekä  luentoja FRM:stä tai siihen lähellä kuuluvista asioista kuten unesta, univajeesta, riskeistä, ravinnon ja unen merkityksestä.

VITALGOn valmennuksessa käytettävän FRM  (Fatique Risk Management) -menetelmän avulla voimme kartoittaa yrityksen väsymyksestä aiheutuvat riskit ja muutostarpeet sekä luoda yrityksen sisälle järjestelmän väsymyksestä / univajeesta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.

FRM:n sopeuttaminen yritykseen merkitsee yrityksen sisällä oppimista, vastuunottoa, sijoitusta hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Sitä kautta se vaikuttaa myönteisesti yrityskuvaan, auttaa pääsemään haluttuihin tavoitteisiin ja pysyy yrityksen kasvavana tieto-taito-pääomana. Virkeänä työt sujuvat turvallisesti ja päästään parempiin tuloksiin! Tutustu lisää FRM -menetelmään tästä

 

 

 

 

 

Vireys > Turvallisuus > Tulokset

FRM -ohjaus

Ota käyttöön vireysvalmennus & väsymysriskin hallintamenetelmä FRM (Fatigue Risk Management)

Lue lisää...

Vireysvalmennus

Vireysvalmennus yhdistää ja analysoi vireyden / väsymyksen taustat yksilön ja yrityksen turvallisuutta ja tuloksia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää...

Luennot

Luentoja väsymyksen ja siitä aiheutuvien riskien hallinnan sekä vireyden eri aiheista

Lue lisää...

Virvottaja blogi ja twiittaukset

Yrittäjän mietteitä FRM:stä, vireydestä ja elämästä löydät Virvottaja blogista.

Twitter tili:

Neuvonanto ja konsultointi

VITALGO:n FRM-vireysvalmentajien ammattitaidon kautta löytyy monenlaista ohjausta ja työapua erilaisille organisaatioille.

Lue lisää...