Vireysvalmennus yhdistää ja analysoi vireyden / väsymyksen taustat yksilön ja yrityksen turvallisuutta ja tuloksia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Alta löytyvällä YouTube videolla tj Päivi Saarijärvi kertoo vireysvalmennuksen perustasta.

Vireyden kolme kivijalkaa määrittyvät FRM:n perusteella yksilöön, organisaatioon ja ympäristöön.  Yhdistämällä toimintaympäristön tuntemus organisaation kehittämiseen ja yksilölliseen valmennukseen saavutetaan mitattavia tuloksia työhyvinvoinnin, turvallisuuden ja organisaation tehokkuuden kannalta.

Yksilötasolla vireyteen ja väsymykseen liittyviä asioita ovat mm:

 • yksilön vuorokausirytmi
 • unen homeostaattinen säätely
 • ikä, sukupuoli
 • kotiolosuhteet
 • ravintokäyttäytyminen
 • liikuntakäyttäytyminen
 • temperamentti ja persoonallisuus

Ympäristöstä vireyteen ja väsymykseen vaikuttavt mm:

 • aikavyöhykkeet, paikallinen aika
 • lämpötila
 • valaistus
 • melutaso
 • häiriötekijät

Työhön suoraan liittyviä tekijöitä löytyy mm:

 • organisaation toiminnasta ja erityisesti tiedonkulusta
 • vuorosuunnittelusta, takana lait, TES ym
 • työmäärästä (ylityöt, lomautusuhat ym)
 • työyhteisön vuorovaikutuksesta (avoimuus, osallistuvuus, luottamus ym)
 • yrityksen toimintaympäristöstä säädöksineen ja kilpailutilanteineen

Jokainen työyhteisö on erilainen ja sen organisaatio toimii eri tavoin. Siksi vireysvalmennuksen kokoamiseen on monia eri vaihtoehtoja. Tilaa laajempi esittely vireysvalmennuksesta yritykseesi tästä.

Tutustu erilaisiin vaihtoehtoihin tästä n. 5 minuutin prezi-esityksestä. VITALGO:n omistaja ja FRM - Vireysvalmentaja  Päivi Saarijärvi kertoo siinä vireysvalmennuksen mahdollisuuksista ja erilaisista vaihtoehdoista. Saat myös esityksen lopussa vireysvalmentajien luoman "vireysvinkit johtajalle" materiaalin.

FRM - Väsymys hallintaan!

Ota käyttöön vireysvalmennus & väsymysriskin hallintamenetelmä FRM (Fatigue Risk Management)

Lue lisää...

Vireysvalmennus

Vireysvalmennus yhdistää ja analysoi vireyden / väsymyksen taustat yksilön ja yrityksen turvallisuutta ja tuloksia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää...

Luennot

Luentoja väsymyksen ja siitä aiheutuvien riskien hallinnan sekä vireyden eri aiheista

Lue lisää...

Virvottaja blogi ja twiittaukset

Yrittäjän mietteitä FRM:stä, vireydestä ja elämästä löydät Virvottaja blogista.

Twitter tili:

Neuvonanto ja konsultointi

VITALGO:n FRM-vireysvalmentajien ammattitaidon kautta löytyy monenlaista ohjausta ja työapua erilaisille organisaatioille.

Lue lisää...