Väsymysriskinhallinnan eteneminen käytännön tasolla

Väsymysriskinhallinta - Fatigue Risk Management, on laaja asia, johon sitoutuessaan yritys lähtee järkevästi ja tuloksia hakien kehittämään turvallisuuttaan, organisaatiotaan ja vastuullista kehitystään.

Helpottaakseen laajan menetelmän käyttöönottoa, olemme VITALGOssa luoneet eri vaiheita ja moduuleita, joiden avulla asia etenee kustannustehokkaasti.

Mouduuleihin kuluva aika ja niiden hintaperuste on riippuvainen yrityksen koosta ja toimialasta. Kysy rohkeasti tarjousta, annamme tarjouspyyntönne perusteella aika- ja hinta-arvion FRM:n soveltamisesta yritykseenne!

Vaihe yksi voidaan tehokkaimmillaan viedä läpi pienehkössä  yrityksessä  jopa n. parissa viikossa. Isommassa aikaa voi kulua yhdestä kuukaudesta muutamaan kuukauteen;  riippuen yrityksen koosta ja organisaatiomallista sekä analyysin toivotusta laajuudesta.

Vaihe kahden moduulit ovat ymmärrettävästi kestoltaan erilaisia, ja hintaperuste on täysin riippuvainen siitä,  miten paljon yritys tarvitsee FRM -valmentaja apuun eri vaiheissa. Kyseessähän  ei ole  ajallisesti päättyvä projekti, vaan yritykseen jalkautettava ja jatkuvasti kehittyvä menetelmä, jonka yritys itse tekee juuri omanlaisista lähtökohdistaan lähtien. VITALGO on vaiheessa kaksi taustalla auttamassa ja ohjaamassa tarpeen mukaan.

Vireysvalmennus

Vireysvalmennus yhdistää ja analysoi vireyden / väsymyksen taustat yksilön ja yrityksen turvallisuutta ja tuloksia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää...

Virvottaja blogi ja twiittaukset

Yrittäjän mietteitä FRM:stä, vireydestä ja elämästä löydät Virvottaja blogista.

Twitter tili: