Luentomoduulit

Luentomoduulit koostuvat eri aiheista, jotka sivuavat väsymysriskien hallintaa. VITALGO:lta voi tilata tiiviitä  yhden tai kahden tunnin mittaisia luentoja, tai rakentaa eri aiheista koostuvia pidempiä luentopaketteja.

Alla esimerkkejä 1-2 tunnin mittaisista valmiista luentomoduuleista:

 

1. Voimaa vireydestä

Tunnin tietopaketti unesta ja vireydestä, jaettuna seuraavasti:

- Päivän rytmitys, vuorokausirytmin merkitys, sekä testi onko aamu- vai iltatyyppi

- Keinoja parempaan uneen ja vireyteen, sekä asiaa torkuista

- Oman vireyden arviointi testinä, käytännön uniongelmat ja unipäiväkirja

 

2. Vireys > Turvallisuus > Tulokset

Tunnin katsaus väsymyksen taloudellisiin, terveydellisiin ja yhteisöllisiin riskeihin

- Miksi väsymys on riski yritysmaailmassa, joka kannattaa tunnistaa ja hallita

- Mitä vaikutuksia väsymyksellä on henkilökohtaiseen hyvinvointiin

- Miten väsymyksen aiheuttamia riskejä voidaan hallita kannattavasti (FRMS)

 

3. Väsymysriskienhallinnasta (FRM)

Kahden tunnin pakettina asiaa FRM:n taustoista ja käytännön toteutuksesta

- FRM alusta tähän päivään- esimerkkejä käyttäjistä maailmalta

- FRM:n hyödyt, GAP-analyysi, ROI; return of investement

- Esimerkkejä mittareista ja arviomeneltemistä; unimittarit, riskinarviomenetelmät ym

- Käytännön toteutus lyhyesti

 

4. Työajan ergonomiasta

Tunti asiaa työajan merkityksestä tuloksiin ja hyvinvointiin

- Miten vuorotyö vaikuttaa aineenvaihduntaan ja terveydentilaan

- Työvuoroon valmistautuminen ja siitä palautuminen

- Työn, levon ja vapaa-ajan pyhä kolmiyhteys

 

5. Työstä tykkäämisestä

Tunti pohtimista työn ilosta, sen merkityksestä ja vastuun kohtuullistamisesta

- Myönteinen suhtautuminen avaa sekä sisäisiä että ulkoisia ovia

- Mielikuvitusta, vaihtelua ja iloa vastuullisesti työhön ja käytäntöihin

- Täydellisyys ei ole inhimillistä – tie syyllistämättömään kulttuuriin

 

6. Vapaudu Väsymyksestä

Kahden tunnin tietopaketti unen, ravinnon ja liikunnan merkityksestä jaksamiseen

- Vihreä voimajuoma ja mobbaus, joilla saadaan mieli ja hermosto kunnolla hereille

- Tietoa unesta, väsymyksestä ja riskeistä jota siitä aiheutuu

- Vireystesti

- Tietoa ravinnon yhteydestä vireyteen

- Liikunta osana päivittäistä jaksamista

- Rentoutumisen kautta fokusointi vireyteen

 

 

Vireysvalmennus

Vireysvalmennus yhdistää ja analysoi vireyden / väsymyksen taustat yksilön ja yrityksen turvallisuutta ja tuloksia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää...

Virvottaja blogi ja twiittaukset

Yrittäjän mietteitä FRM:stä, vireydestä ja elämästä löydät Virvottaja blogista.

Twitter tili: