Maslowin tarvehierarkiakin sen jo kertoo...Uni on tärkeää!

Muita perustason tarpeita ovat: hengitys, nesteytys, ravinto ja seksuaalisuus. Näiden toteutumisen jälkeen voimme keskittyä yhä syvemmälle inhimillisyyteen kuuluviin asioihin, kuten turvallisuuteen, yhteistoimintaan, rakkauteen, toisten auttamiseen ja itsensä toteuttamiseen.

Kun tarkastelemme unta yhtenä elementtinä, valvetta sen vastaparina, saa tietynlaiseksi yhteiskäsitteeksi vireyden. Laaja käsite, muttei sentään mitään avaruustiedettä! 

Elämässä ja työtehtävissä vireys on äärimmäisen tärkeä ominaisuus. Siitä saavat alkunsa niin turvallisuus kuin tuottavuuksin. Kun tämä ymmärretään niin yksilön, yritysten kuin yhteiskunnankin taholta, ei unesta enää tingitä, eikä väsymykseen suhtauduta yliolkaisesti! Tämä on helppo todeta, mutta samalla on ymmärrettävä, että takana on valtava määrä tottumuksia, yksilöllisiä eroja sekä asenteita.  FRM -vireysvalmennus on kehitetty selvittämään ja myös muokkaamaan asenteita kohti laajempaa ymmärrystä yrityksen ja yksilön edun kohtaamisesta ja edistämisestä.

 VITALGO:n ydinasia on unen arvostus ja tukeminen sekä valveajan vireys.

Näihin perustuu myös väsymysriskin hallinta, Fatigue Risk Management FRM, josta suomalainen FRM -vireysvalmennus on syntynyt.

Vireysvalmennus

Vireysvalmennus yhdistää ja analysoi vireyden / väsymyksen taustat yksilön ja yrityksen turvallisuutta ja tuloksia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää...

Virvottaja blogi ja twiittaukset

Yrittäjän mietteitä FRM:stä, vireydestä ja elämästä löydät Virvottaja blogista.

Twitter tili: