VITALGOn yritystoiminnassa kantavina arvoina ovat:

1. Rohkeus ja luottamus ilon kautta

  • Toteutamme ilon avulla rohkeasti asioita, joita pidämme arvokkaana
  • Luotamme ihmisiin ja heidän kykyynsä ja haluunsa saada aikaan parempaa
  • Rohkenemme todeta epäkohdat, ja pyrimme korjaamaan niitä ilman syyllisten etsimistä

2. Rehellisyys

  • Rehellisyys ja avoimuus on lähtökohtamme ihmisten väliseen toimintaan
  • Rehellisesti on myönnettävä vireyden olevan niin iso asia, että kaikkea emme voi tietää - mutta lupaamme aina ottaa asioista selvää!
  • Rehellisyys ei ole lyömäase, vaan luottamuksen kivijalka (Platon)

3. Välittäminen, vastuunotto

  • Asiat hoidetaan inhimillisellä tavalla, otamme ihmisen kokonaisvaltaisesti huomioon
  • Välitämme ihmisistä - välinpitämättömyydellä ja yhdentekevyydellä on saatu jo aikaan liikaa pahaa
  • Hyvinvointiin työssä ja muussa elämässä kuuluu itsestä ja muista huolen pitäminen, riskien minimoiminen ja tuotannosta huolehtiminen - noudatamme tätä tietenkin itse ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Vireysvalmennus

Vireysvalmennus yhdistää ja analysoi vireyden / väsymyksen taustat yksilön ja yrityksen turvallisuutta ja tuloksia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää...

Virvottaja blogi ja twiittaukset

Yrittäjän mietteitä FRM:stä, vireydestä ja elämästä löydät Virvottaja blogista.

Twitter tili: