Visiona vireyden lisääminen yksilöille, yrityksille ja yhteiskuntaan

VITALGO:n visio on olla vastuuntuntoinen, johtava suomalainen suunnannäyttäjä väsymysriskin hallinnan ja vireyden edistämisessä sekä niiden saattamisessa osaksi yritysten normaalia johtamista.

Yksilölle lisää:

 • intoa
 • iloa
 • vireyttä
 • terveyttä
 • tasapainoa
 • turvallisuutta
 • osallistuvuutta
 • halua ja kykyä vastuunkantoon

 Yritykselle lisää:

 • henkilöstön hyvinvointia
 • vähentyneitä sairauspoissaloloja
 • mahdollisuus valmennuskulujen rahoitukseen (eläke-vakuutusyhtiöt, TSR tai säätiöt)
 • tehostunut organisaatio
 • lisää tietoa yrityksen johtamiseen

Yhteiskunnan hyödyt:

 • terveemmät, osallistuvammat ja pidempään työssä viihtyvät veronmaksajat
 • tulosta tekevät, vastuulliset ja turvallisuutta vaalivat yritykset

 Vision kantava ajatus on, että yritys, jossa otetaan väsymysriskinhallinta yhdeksi tärkeksi osaksi johtamista, ei voi olla menestymättä. Tämä edellyttää, että yritys on valmis ymmärtämään työntekijöidensä psykofysiologiset perusteet, syyt ja seuraukset sekä riskinhallinnan mahdollisuudet ja on halukas oppimaan niistä lisää.

Vireysvalmennus

Vireysvalmennus yhdistää ja analysoi vireyden / väsymyksen taustat yksilön ja yrityksen turvallisuutta ja tuloksia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää...

Virvottaja blogi ja twiittaukset

Yrittäjän mietteitä FRM:stä, vireydestä ja elämästä löydät Virvottaja blogista.

Twitter tili: